Web Site Creator

SZKOLENIA Z CAREER & BUSINESS CONSULTING

Petarda Consulting, listopad 2017

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniach realizowanych przez PETARDA CONSULTING


Obecnie coraz więcej firm, dbając o swoich pracowników inwestuje zarówno w podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, jak również w rozwój osobisty. Pozwala to pracownikom na skuteczniejsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach, a także na precyzyjne określenie celów zarówno zawodowych jak i osobistych. Przekłada się to bezpośrednio na ściślejsze utożsamianie się z firmą, większe zaangażowanie w pracę oraz mniejszą fluktuację kadr. 


Szkolenia, które proponuje PETARDA CONSULTING są dla tych, którzy chcą i mają odwagę zrobić coś dla siebie – zwiększyć samoświadomość, zwiększyć możliwości wyboru, uwolnić potencjał i w konsekwencji zmaksymalizować wydajność – ale tym razem już świadomie, zachowując równowagę pomiędzy aspektami, na których każdemu z Nas zależy. 


Programy szkoleń zostały tak skonstruowane, aby na wielu poziomach wspierać każdego Uczestnika w stawaniu się tym, kim pragnie być i wykorzystaniu całego potencjału, jaki posiada. 


Szkolenia oparte są w głównej mierze o metody warsztatowe: budują świadomość, dostarczają nowej wiedzy i rozwijają umiejętności,

zwiększają możliwości wyboru i prowadzą do zmian, uwalniają potencjał i maksymalizują wydajność.

OFERTA SZKOLEŃ

Petarda Consulting, listopad 2016
Przywództwo w biznesie
Szkolenie dla kierowników i dyrektorow

Pierwsze modele kompetencji zawodowych zostały opracowane w odpowiedzi na potrzeby dużych, ponad narodowych korporacji w dziedzinach związanych z nowoczesnymi technologiami.

Badanie potencjału ludzkiego
Szkolenie dla działu marketingu

W praktyce zarządzania firmami i przedsiębiorstwami często elementem koniecznym do efektywniejszego funkcjonowania organizacji jest diagnoza potencjału wybranych grup pracowniczych

Badanie satysfakcji pracwnika
Szkolenie dla działu sprzedaży

Badanie satysfakcji pracownika to badanie ilościowo-jakościowe satysfakcji z pracy. Służy pomiarowi i monitoringowi postaw wobec organizacji.

Rekrutacja i selekcja
Szkolenie dla kierowników i dyrektorów

Rekrutacja jest jednym z najważniejszych, a być może nawet najważniejszym procesem personalnym, przebiegającym niezależnie od stopnia rozwoju i zaangażowania firmy w inne procesy kadrowe, wielkości firmy, branży czy lokalizacji.

PETARDA CONSULTING 2016